Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Predávajúci:
František Malý – RF-POOL bazény a technológie,
Bizetova 23, 949 11 Nitra,
IČO: 43097898, IČ DPH: SK1076610546
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky eshop.montazbazenov.sk

Kupujúci

Zmluva


Objednávka

Hodnota, suma


Beriem na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/povinná zaslať tovar, príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia) a vystavenú faktúru predávajúcemu.