Z technologického hľadiska rozlišujeme bazény dvoch typov:
skimmerové a prelivové.

Skimmerový bazén

Skimmerový bazén

Skimmerový bazén je jednoduchý typ bazéna. Cirkuláciu vody zabezpečuje filtračné zariadenie, ktoré nasáva vodu zo skimmera a spodnej výpuste a čistú prefiltrovanú vodu vracia do stenových recirkulačných trysiek. Pri tomto type bazéna je použité horizontálne prúdenie vody.

Skimmerový typ bazéna

VÝHODY

 • Jednoduchá a rýchla stavba
 • Nízke vstupné náklady
 • Nenáročná údržba

NEVÝHODY

 • Pravidelná starostlivosť o tzv. čiernu linku
 • Spätný náraz vĺn pri plávaní

Prelivový bazén

Prelivový bazén

Prelivový bazén je technologicky zložitejší typ. Cirkuláciu vody zabezpečuje filtračné zariadenie nasávaním z vyrovnávacej nádrže a čistú prefiltrovanú vodu vracia do dnových recirkulačných trysiek. Pri tomto type bazéna je použité vertikálne prúdenie vody.

V niektorých prípadoch sa pri prelivových bazénoch môže použiť aj horizontálne prúdenie vody, prípadne kombinácia horizontálneho a vertikálneho prúdenia vody.

Prelivový typ bazéna

VÝHODY

 • Atraktívny vzhľad
 • Absencia tzv. čiernej linky
 • Absencia spätných vĺn
 • Dokonale čistá hladina

NEVÝHODY

 • Vyššie vstupné náklady
 • Náročná stavebná príprava

Realizujeme železobetónové bazény s hydroizolačnou fóliou

Betónová konštrukcia

Železobetónová doska s dvojitým armovaním. Steny z betónových dutých tvárnic s použitím vodorovnej a zvislej výstuže, ukončené železobetónovým vencom. Pri prelivových bazénoch tvorí ukončenie prelivový žľab (prefabrikát).

VÝHODY BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

 • kvalitná masívna stavba
 • voľba akéhokoľvek tvaru a rozmeru
 • neobmedzená životnosť
Železobetónová konštrukcia bazéna

Hydroizolačná vrstva

Hydroizolačné fólie Alkorplan, Praher, Elbe a podobne.

VÝHODY HYDROIZOLAČNEJ FÓLIE

 • výber jednofarebných aj vzorovaných izolácií
 • 100% vodotesnosť
 • pri rekonštrukcii nie je nutný žiaden stavebný zásah
 • 10 ročná záruka na vodotesnosť
 • životnosť izolácie 25-30 rokov
Hydroizolačná vrstva - fólia Alkorplan

Objednávky na novostavby bazénov prijímame 6 mesiacov vopred (ideálne počas mesiacov september až december).