Spôsob ohrevu vody

Výmenník tepla

Je to jeden z často používaných spôsobov ohrevu vody v bazéne. Pri tomto spôsobe ohrevu vody sa používa na prenos tepla tzv. výmenník prevažne valcového tvaru, ktorý má dve cesty:

1. Tepelný okruh (zdroj tepla, napríklad kotol)
2. Bazénový okruh

Zdrojom tepla v tomto prípade býva spravidla plynový kotol či už domový alebo určený extra pre bazén. V niektorých prípadoch môže byť zdrojom tepla pre výmenníky aj nízkoteplotný zdroj napr. tepelné čerpadlo. V tomto prípade sa však musí použiť zodpovedajúci typ výmenníka.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia výmenníka tepla

1. Výmenník tepla / 2. Zdroj tepla / 3. Primárny okruh teplej vody / 4. Termostat / 5. Hlavný ventil / 6. Spätný ventil / 7. Obehové čerpadlo / 8. Sekundárny okruh (bazénová voda) / 9. Filter / 10. Pumpa / 11. Sanie čerpadla / 12. Trysková vetva – späť do bazéna / 13. Odpad

VÝHODY

 • celoročne dostupný ohrev vody
 • minimálna údržba
 • minimálne priestorové požiadavky

NEVÝHODY

 • oproti elektrickému ohrevu vyššie vstupné náklady
 • pri slanej úprave vody je NUTNÉ použiť titánový výmenník
 • pri dlhodobom používaní je citeľná spotreba energií

Trieda HI-FLOW

Výmenník tepla trieda HI-Flow

Trieda MAXI-FLOW

Výmenník tepla trieda Maxi-Flow

Jednotlivé typy výmmeníkov tepla

Nerezový výmenník

Nerezový výmenník

Titánový výmenník pre slanú úpravu vody

Titánový výmenník pre slanú úpravu vody

Plastový výmenník s nerezovou špirálou

Plastový výmenník s nerezovou špirálou

Plastový výmenník s titánovou špirálou pre slanú úpravu vody

Plastový výmenník s titánovou špirálou pre slanú úpravu vody

Výmenník pre nízkoteplotný zdroj

Výmenník pre nízkoteplotný zdroj

Spôsob ohrevu vody

Elektrický ohrev

Je často využívaným spôsobom ohrevu vody v bazéne. Vzhľadom k vysokej spotrebe energií na ohrev sa v poslednej dobe používa skôr ako záložný ohrev. Teleso elektrického prietokového ohrevu môže byť z nerezového materiálu alebo zo špeciálneho plastu. Tento ohrev funguje automaticky tzn., že má vlastný nastaviteľný termostat, prietokový spínač, prevádzkový a havarijný termostat.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia elektrického ohrevu

VÝHODY

 • nízke vstupné náklady
 • rýchla montáž
 • minimálne priestorové požiadavky

NEVÝHODY

 • vysoká spotreba elektrickej energie
 • pri zaliatí strojovne vodou je potrebné elektrický ohrev vymeniť

Jednotlivé typy elektrických ohrevov

Plastový elektrický ohrev

Plastový elektrický ohrev

Nerezový elektrický ohrev

Nerezový elektrický ohrev

Plastový elektrický ohrev s titánovou špirálou pre slanú úpravu vody

Plastový elektrický ohrev s titánovou špirálou

Elektrický nerezový ohrev

Elektrický nerezový ohrev

Spôsob ohrevu vody

Telepné čerpadlo

Ohrev tepelným čerpadlom je v posledných rokoch najpoužívanejším spôsobom ohrevu vody v bazéne. Je tu veľmi priaznivý pomer príkon a výkon, pričom už pri spotrebe 1 kW elektrickej energie dokáže tepelné čerpadlo vyprodukovať tepelný výkon 6 – 7 kW. Tepelné čerpadlá pracujú v automatickom režime tzn. ohrev aj chladenie vody, ideálne pre bazény s prekrytím, kde je nevyhnutné v horúcich dňoch vodu v bazéne chladiť.

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia tepelného čerpadla

VÝHODY

 • nízke prevádzkové náklady
 • jednoduchá inštalácia
 • prakticky bezúdržbové zariadenie
 • ekologická prevádzka

NEVÝHODY

 • vyžaduje väčší priestor pre inštaláciu

Tepelné čerpadlo Microwell

Tepelné čerpadlo Microwell

Tepelné čerpadlo Hanscraft

Tepelné čerpadlo Hanscraft